File Name File Size Date
Parent directory/ - -
archive/ - 2018-11-15 01:31
minio.exe 30 MiB 2018-11-15 01:28
minio.exe.asc 819 B 2018-11-15 01:28
minio.exe.sha256sum 100 B 2018-11-15 01:28
minio.exe.shasum 76 B 2018-11-15 01:28
minio.RELEASE.2018-11-15T01-26-07Z 30 MiB 2018-11-15 01:28
minio.RELEASE.2018-11-15T01-26-07Z.asc 819 B 2018-11-15 01:28
minio.RELEASE.2018-11-15T01-26-07Z.sha256sum 100 B 2018-11-15 01:28
minio.RELEASE.2018-11-15T01-26-07Z.shasum 76 B 2018-11-15 01:28