File Name File Size Date
Parent directory/ - -
archive/ - 2019-01-16 21:49
minio.exe 35 MiB 2019-01-16 21:46
minio.exe.asc 819 B 2019-01-16 21:46
minio.exe.sha256sum 100 B 2019-01-16 21:46
minio.exe.shasum 76 B 2019-01-16 21:46
minio.RELEASE.2019-01-16T21-44-08Z 35 MiB 2019-01-16 21:46
minio.RELEASE.2019-01-16T21-44-08Z.asc 819 B 2019-01-16 21:46
minio.RELEASE.2019-01-16T21-44-08Z.sha256sum 100 B 2019-01-16 21:46
minio.RELEASE.2019-01-16T21-44-08Z.shasum 76 B 2019-01-16 21:46