File Name File Size Date
Parent directory/ - -
archive/ - 2019-03-20 22:47
minio.exe 34 MiB 2019-03-20 22:45
minio.exe.asc 819 B 2019-03-20 22:45
minio.exe.sha256sum 100 B 2019-03-20 22:45
minio.exe.shasum 76 B 2019-03-20 22:45
minio.RELEASE.2019-03-20T22-38-47Z 34 MiB 2019-03-20 22:45
minio.RELEASE.2019-03-20T22-38-47Z.asc 819 B 2019-03-20 22:45
minio.RELEASE.2019-03-20T22-38-47Z.sha256sum 100 B 2019-03-20 22:45
minio.RELEASE.2019-03-20T22-38-47Z.shasum 76 B 2019-03-20 22:45