File Name File Size Date
Parent directory/ - -
archive/ - 2019-06-19 18:30
minio.exe 41 MiB 2019-06-19 18:27
minio.exe.asc 819 B 2019-06-19 18:27
minio.exe.sha256sum 100 B 2019-06-19 18:27
minio.exe.shasum 76 B 2019-06-19 18:27
minio.RELEASE.2019-06-19T18-24-42Z 41 MiB 2019-06-19 18:27
minio.RELEASE.2019-06-19T18-24-42Z.asc 819 B 2019-06-19 18:27
minio.RELEASE.2019-06-19T18-24-42Z.sha256sum 100 B 2019-06-19 18:27
minio.RELEASE.2019-06-19T18-24-42Z.shasum 76 B 2019-06-19 18:27