File Name File Size Date
Parent directory/ - -
archive/ - 2019-04-23 23:54
minio.exe 41 MiB 2019-04-23 23:52
minio.exe.asc 819 B 2019-04-23 23:52
minio.exe.sha256sum 100 B 2019-04-23 23:52
minio.exe.shasum 76 B 2019-04-23 23:52
minio.RELEASE.2019-04-23T23-50-36Z 41 MiB 2019-04-23 23:52
minio.RELEASE.2019-04-23T23-50-36Z.asc 819 B 2019-04-23 23:52
minio.RELEASE.2019-04-23T23-50-36Z.sha256sum 100 B 2019-04-23 23:52
minio.RELEASE.2019-04-23T23-50-36Z.shasum 76 B 2019-04-23 23:52