File Name File Size Date
Parent directory/ - -
archive/ - 2019-02-20 22:48
minio.exe 34 MiB 2019-02-20 22:46
minio.exe.asc 819 B 2019-02-20 22:46
minio.exe.sha256sum 100 B 2019-02-20 22:46
minio.exe.shasum 76 B 2019-02-20 22:46
minio.RELEASE.2019-02-20T22-44-29Z 34 MiB 2019-02-20 22:46
minio.RELEASE.2019-02-20T22-44-29Z.asc 819 B 2019-02-20 22:46
minio.RELEASE.2019-02-20T22-44-29Z.sha256sum 100 B 2019-02-20 22:46
minio.RELEASE.2019-02-20T22-44-29Z.shasum 76 B 2019-02-20 22:46